29 Oct

Pilotų amžius: kada laikas pradėti ir kada nustoti skraidyti?

Gana dažnai tenka girdėti keliamus klausimus ir diskusijas apie pilotų amžių. Čia svarbūs yra du pagrindiniai aspektai: amžius, kada svajojantys apie karjerą aviacijoje turi teisę pradėti pilotavimo studijas, ir griežtai reguliuojama pilotų „pensinio amžiaus” riba.

Minimalus amžius piloto licencijai įgyti

Dažnai gvildenamos yra diskusijos apie tai, ar nustatyti minimalų amžių, leidžiantį jaunuoliams pradėti trokštamas studijas, tikrai būtina. O gal pakanka atsižvelgti tik į žmogaus brandumo lygį?

Dalis yra įsitikinusi, kad vienintelis veiksnys, lemiantis, ar žmogus gali pradėti mokslus, yra jo motyvacija. Motyvuotas studentas yra pasiruošęs įsisavinti didžiulius mokymosi medžiagos kiekius, sekti visas procedūras, vykdyti skrydžius pagal prietaisus bei suprasti, kaip veikia kiti lėktuve esantys prietaisai. Taip pat žmogus geba įvertinti lėktuvo būklę, pačią situaciją bei susiklosčiusias aplinkybes. Svarbiausias yra mokymosi procesas, kurio metu studentas turi pademonstruoti išskirtinius mąstymo įgūdžius, nuosekliai studijuoti, laikytis taisyklių ir sugebėti kurso metu išsilavinti puikius sprendimų priėmimo įgūdžius, kad galiausiai galėtų tapti profesionaliu kapitonu.

Visgi, priklausomai nuo šalies, joje galiojančių reguliacijų ir licencijos, kurią žmogus nori įgyti, minimalus amžius, leidžiantis pradėti pilotavimo studijas, yra skirtingas. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti „Federalinė aviacijos administracija“ (angl. FAA) leidžia vos 14 metų sulaukusiems kandidatams pradėti kursus ir gauti licenciją, suteikiančią teisę valdyti sklandytuvą arba oro balioną. Sulaukę 16 jaunuoliai gali įgyti ir kitų tipų licencijas.

Europoje taisyklės yra kiek griežtesnės. „Europos aviacijos saugumo agentūra“ (angl. EASA) leidžia įgyti piloto mėgėjo licenciją (angl. PPL) asmenims, turintiems mažiausiai 16 metų. Teikti prašymus studijoms, kurių metu galima įgyti komercinio (angl. CPL), ar avialinijų transporto piloto (angl. ATPL) licencijas, gali tik asmenys sulaukę 18.

Tačiau svarbu yra pabrėžti, kad kandidato amžius neturi jokios įtakos studijų procesui, mokymų standartams, ar keliamiems reikalavimams. Visi kandidatai yra priimami lygiomis sąlygomis, vadovaujantis tomis pačiomis taisyklėmis.

Netinkamas amžius studijoms pradėti?

Ne visi pradeda svajoti apie giedras padanges vaikystėje, kaip ir ne visi turi galimybę įžengti į aviacijos pasaulį vos palikę mokyklos suolą. Nemaža pilotų dalis pradeda savo karjerą vėlesniuose gyvenimo etapuose, kuomet, pavyzdžiui, prieina prie išvados, kad biuras ir pastovi rutina nesuteikia jiems profesinės pilnatvės jausmo. Todėl nėra tokių reguliacijų, kurios apibrėžtų, kokio amžiaus žmonės yra netinkami pradėti piloto studijas. Vienintelė sąlyga, kuri turi būti patenkinta – pirmos klasės sveikatos pažymėjimas, kurį išduoda tik praėjus visus reikiamus medicininius testus.

Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, jeigu piloto profesija žmogus renkasi būdamas vyresnio amžiaus, jam reikės dar nemažai laiko ir pastangų tam, kad įgyti norimą licenciją bei pradėti trokštamą darbą.

Nors darbdaviai neturi teisės priimti, ar nepriimti, į darbą žmogaus atsižvelgiant į jo amžių, didžioji oro linijų bendrovių dalis ieško į savo komandas jaunesnių kandidatų.

Kada pilotas jau nebegali skraidyti?

„The United Flying Octogenarians“, tai organizacija, kurios nariai valdo lėktuvus būdami skrydžių kapitonais turėdami 80 metų. Tačiau tai nereiškia, kad pilotai gali dirbti oro linijų bendrovėse, sulaukę tokio garbingo amžiaus.

Pirmiausiai, piloto veiksmai gali būti neigiamai veikiami jo psichologinių ar fizinių problemų. Taip gali atsitikti, jeigu pilotui nepavyksta gauti pirmos klasės sveikatos pažymėjimo.

Metų skaičius yra svarbus ir daro įtaką piloto gebėjimams vadovauti skrydžiams. Net jeigu pilotas turi tinkamą požiūrį, aiškiai suvokia savo atsakomybę, gerai atlieka savo pareigas ir geba išlaikyti medicininius testus pažymėjimui gauti, ateina tas laikas, kai skraidyti oro linijų bendrovėse yra nerekomenduojama.

Tam „Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija“ (angl. ICAO) yra nustačiusi maksimalų amžių, kurį pasiekę oro linijų pilotai turėtų užbaigti savo karjerą. Asmenys, sulaukę 65 metų nebegali atsinaujinti savo turimos kvalifikacijos. Tačiau tai nereiškia, kad pilotas visiškai negali skraidyti. Vykdyti skrydžius galima sulaukus ir daugiau metų, tačiau tai galima daryti tik savo malonumui, bet ne oro linijų bendrovėje.

Visgi ne visos šalys šios rekomendacijos laikosi. Pavyzdžiui, pagal 135 Dalies reguliacijas, Jungtinių Amerikos Valstijų „Federalinės aviacijos administracija“ nėra nustačiusi jokių piloto amžiaus apribojimų.

Nepaisant visų rekomendacijų, yra ir tokių valstybių, kurios turi nustatytą maksimalaus amžiaus ribą, bet yra priverstos ją keisti dėl kapitonų trūkumo. Viena iš tokių šalių – Japonija. Čia 2004 metais maksimalaus amžiaus riba buvo pakeista iš 62 metų iki 64 metų, o 2015 metais šis amžius buvo pratęstas iki 67 metų. Tokiu būdu buvo bandoma išspręsti pilotų trūkumo problemą Azijoje.

Iš vienos pusės, tai yra privalumas pilotams, bet iš kitos pusės, tai yra opi problema pačiam aviacijos sektoriui. Senesnės kartos pilotų pakeitimas naujais profesionalais yra imlus laikui procesas, reikalaujantis daug žmogiškųjų resursų. Didėjanti paklausa kelionėms lėktuvais, augantis mažų kaštų oro linijų bendrovių sektorius veda link jau dabar stipriai jaučiamo pilotų trūkumo. Kalbant apie Japonija, ši problema turėtų pasiekti kulminaciją 2030-aisiais, kuomet esami Japonijos kapitonai, kuriems dabar yra 40 metų, pasieks pensinį amžių.

Vidutinis kapitonų amžius

„Bendroji aviacijos gamintojų asociacija“ (angl. GAMA) renka statistinius duomenis apie vidutinį kapitonų amžių savo kasmetinei publikacijai „Bendroji aviacijos statistinė duomenų bazė ir sektoriaus apžvalga“. 2012 metais išleisti duomenys rodo, kad vidutinis pilotų amžius Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo 44.7 metai, 2013 ir 2014 metais – 44.8, o 2015 metais – 38.9. Per paskutinius penkerius metus vidutinis oro linijų transporto pilotų amžius išliko ties 50 metų riba, o komercinių pilotų amžius – ties 45.

Pilotų karta sensta. Ar tai krizė?

Didžiulis pilotų trūkumas keliose pasaulio regionuose verčia visą aviacijos pasaulį ieškoti spredimų. Ši situacija yra dar labiau apsunkinama tuo, kad pilotų karta sensta ir reikia naujos, kvalifikuotos pamainos. Statistika rodo, kad oro linijų bendrovių lėktuvų parkai auga kartu su vidutiniu pilotų amžiumi, kadangi kai kurios šalys net pradėjo didinti maksimalaus amžiaus ribą, tam kad išvengtų neigiamų pasekmių.

„Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija“ (angl. ICAO) įvardija esamos senosios pilotų kartos karjeros pabaigą kaip vieną iš pagrindinių pilotų trūkumo priežasčių visame pasaulyje. Todėl dabar vienintelis dalykas, ties kuriuo visas aviacijos pasaulis turėtų susitelkti yra naujos kartos auginimas, kuris užtikrintų stabilią ateitį.

Dalintis

We use cookies and other similar technologies to help provide our Services, to advertise to you and to analyse how you use our Services and whether advertisements are being viewed. We also allow third parties to use tracking technologies for similar purposes. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. To learn more, Read More.

Necessary Cookies

Always enabled

These cookies are necessary for our website to function properly and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms or where they’re essential to provide you with a service you have requested. You cannot opt-out of these cookies. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but if you do, some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.
Save & Accept